Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Gwyrdd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Wrth ennill eich ardystiad Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma, bydd gennych y sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i allu gwella ansawdd a phrosesau sefydliad yn hyderus.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

... unrhyw un sydd am wella ei sgiliau a'i dechnegau er mwyn gwella ansawdd a phrosesau sefydliad yn hyderus.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Hanfodion Lean Six Sigma
 • Beth yw Lean Six Sigma?
 • Llif Proses a Mapio Ffrwd Gwerth
 • Muda, Mura a Muri – Tri afiechyd Prosesau
 • Y Saith Gwastraff
 • Llais y Cwsmer (VoC) a Nodweddion Hanfodol i Ansawdd (CTQs)
 • Cost Ansawdd Gwael
 • Cwis Hanfodion
 • Cyfnod Diffinio
 • Diffinio Problem
 • Dewis Prosiectau
 • Achos Busnes
 • Siarter y Prosiect
 • Cyfnod Mesur
 • Darganfod Prosiect
 • Ystadegau Six Sigma
 • Dadansoddiad System Fesur
 • Gallu Proses
 • Cyfnod Dadansoddi
 • Ystadegau Casgliadol
 • Dadansoddiad Cydberthynas ac Atchweliad
 • Cwis Cyfnod Dadansoddi
 • Cyflwyniad i Brofi Rhagdybiaeth
 • Cyfnod Gwella
 • Offer Lean ar gyfer Gwella
 • Strategaethau Gweithredu ar gyfer Gwelliannau
 • Cyfnod Rheoli
 • Rheoli Proses Ystadegol (SPC)
 • Siartiau Rheoli
 • Cwis Cyfnodau Gwella a Rheoli
 • Arholiadau ffug
 • DoE (Dylunio Arbrofion)
 • Adolygu ac Ailweithio Cwestiynau Ffug Arholiad

Bydd yna hefyd arholiad Lean Six Sigma (Gwregys Gwyrdd).

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae galw mawr am ymgeiswyr sy'n meddu ar gymwysterau Lean Six Sigma gan eu bod wedi'u hyfforddi'n arbennig i helpu busnesau i arbed costau, gwella effeithlonrwydd, cyrraedd datrysiadau busnes yn ogystal â sicrhau mwy o foddhad cwsmeriaid wrth weithredu prosesau rheoli ansawdd.

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Gwyrdd?

MPLA0073AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau