Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Du

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Datblygwyd y cwrs Lean Six Sigma Gwregys Du ar gyfer unigolion sydd eisiau cael eu hyfforddi i lefel uwch mewn methodolegau Lean Six Sigma. Bydd y cwrs hwn yn eich arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i arwain prosiectau gwella cymhleth yn llwyddiannus ym mhob maes busnes.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd eisoes yn meddu ar gymwysterau gwregys Gwyrdd/Melyn.

... unrhyw un sy'n gweithio mewn swyddi uwch ar hyn o bryd fel rolau Arweinydd Tîm, Rheolwr Prosiectau neu Beiriannydd Sicrhau Ansawdd.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Hanfodion Lean
 • Hanfodion Six Sigma
 • Llais y Cwsmer (VoC)
 • Cyflenwyr, Mewnbynnau, Proses, Allbynnau a Chwsmeriaid (SIPOC)
 • Cyflwyniad i Fapio Gwerth a Mapio Llif Gwerth
 • Adnabod Gwastraff
 • Cyflwyniad i Lif a Thynnu
 • Dadansoddiad o wraidd y broblem
 • Cwis Paratoi at Arholiad
 • Methodoleg Diffinio, Mesur, Dadansoddi, Gwella a Rheoli (DMAIC)
 • Cyflwyniad i Ystadegau Six Sigma
 • Dadansoddiad System Fesur
 • Cyflwyniad i Reoli Proses Ystadegol (SPC)
 • Cwis Paratoi at Arholiad
 • Cyflwyniad i Minitab
 • Siartiau Pareto a'r rheol 80/20
 • Dadansoddi Kano
 • Pugh a Matricsau X-Y eraill
 • Ystadegau Six Sigma
 • Dadansoddiad System Fesur
 • Gallu Proses
 • Ystadegau Casgliadol
 • Dadansoddiad Cydberthynas ac Atchweliad
 • Cyflwyniad i Brofi Rhagdybiaeth
 • DoE (Dylunio Arbrofion)
 • Ymarfer Ffug Arholiad
 • Adolygiad o'r ffug arholiad a pharatoi at yr arholiad
 • Rôl deilydd Gwregys Du
 • Defnydd uwch o DMAIC
 • Dadansoddi risg ar gyfer deiliaid Gwregys Du
 • Rheoli Newid
 • Profi Rhagdybiaeth Data Anarferol
 • Dadansoddiad Atchweliad Uwch
 • Dylunio Arbrofion Uwch
 • Arbrofion Ffactorol Ffracsiynol
 • Y Dull Arwyneb Ymateb a'r Dull Esgyniad/Disgyniad Serthaf
 • Paratoi at arholiad Gwregys Du #2 (sy'n cyfateb i'r Gwregys Gwyrdd)
 • Adolygiad o'r ffug arholiad
 • Paratoi at yr Arholiad Terfynol

Bydd yna arholiad Lean Six Sigma (Gwregys Du).

 

Gofynion Mynediad

Rhaid bod ymgeiswyr wedi hyfforddi ar gyfer eu Cymhwyster Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma cyn cofrestru ar y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am dri mis.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Du?

MPLA0074AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau