Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Ardystio Cymorth TG gyda Lleoliad Gwaith

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae swyddi Cymorth TG yn eich galluogi i fynd i mewn i'r diwydiant TG, tra'n ennill gwybodaeth, hyder a sgiliau hanfodol, gyda'r nod o symud i swyddi uwch yn y dyfodol.   Mae cael y sgiliau sylfaenol hyn yn darparu fframwaith i chi allu symud ymlaen i sectorau eraill o'r diwydiant hefyd, fel Gweinyddwr Rhwydwaith, Seiberddiogelwch, Pensaer Cwmwl, a DevOps, a ystyrir i gyd yn aml yn yrfaoedd diogel at y dyfodol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd am gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa neu symud i'r sector Technoleg.

...unrhyw un sydd am ddechrau gyrfa mewn TG a Seiberddiogelwch neu sydd am gael eich troed ar yr ysgol swyddi gyda swydd Cymorth TG.

Cynnwys y cwrs

Mae'r Rhaglen Cymorth TG gyda Lleoliad Gwaith wedi'i datblygu i roi'r hyfforddiant angenrheidiol i chi allu gweithio mewn swydd Cymorth TG. Trwy ein hyfforddiant, byddwch yn ennill y sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol i fod yn llwyddiannus mewn swydd Cymorth TG. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant a'r labordai ymarferol byddwn yn eich tywys trwy ail ran y rhaglen - y Warant Swydd.   Mae'r unedau astudio yn cynnwys:
  • Cyflwyniad i Gymorth Bwrdd Gwaith
  • Bwrdd Gwaith Modern
  • Gosod a Ffurfweddu Gweinydd Windows 2012
  • Microsoft 365

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ond mae'n fuddiol os ydych chi'n ddysgwr cyflym a gydag angerdd am TG.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am flwyddyn.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Ardystio Cymorth TG gyda Lleoliad Gwaith?

MPLA0048AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau