Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Ardystio Seiber ddiogelwch gyda Lleoliad Gwaith

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

P'un a oes gennych gefndir TG yn barod, neu'n gwbl newydd i'r maes heb unrhyw brofiad blaenorol, byddai gweithio ym maes diogelwch seiber yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn technoleg ac yn chwilio am yrfa heriol ond ystyrlon.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn TG, yn meddwl yn strwythuredig ac yn ddysgwr cyflym yn naturiol.

Cynnwys y cwrs

Mae'r rhaglen Diogelwch Seiber gyda Lleoliad Swydd wedi cael ei chreu i ddarparu nid yn unig yr hyfforddiant angenrheidiol i chi allu gweithio'n hyderus fel Haciwr Moesegol, ond byddwch hefyd yn cael cynnig gwarant swydd ar ôl cwblhau'r hyfforddiant.   Mae'r cwrs hwn yn cynnwys profiad ymarferol, labordai herio, ardystiadau a gweithdai recriwtio.   Amlinelliad modiwl yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i Systemau T.G
  • CompTIANetwork+
  • Haciwr Moesegol Ardystiedig-Cyngor Ewropeaidd
  • Ardystiedig ISO 27001 Sylfaen
  • Byddwch yn cael eich asesu drwy arholiadau ac asesiadau ymarferol mewnol

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ond mae'n fuddiol os ydych chi'n ddysgwr cyflym a gydag angerdd am TG.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am flwyddyn.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Ardystio Seiber ddiogelwch gyda Lleoliad Gwaith?

MPLA0047AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau