Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Cwmwl AWS a Phensaer Proffesiynol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Dyma wawr oes y cwmwl a bydd y galw am bobl sy'n gallu gweithredu a rheoli datrysiadau cwmwl yn sicr o dyfu a thyfu. Gyda galw mor uchel yn y sector hwn, a gyda chyfleoedd twf gyrfa rhagorol, nawr yw'r amser i hyfforddi ac ennill cymwysterau i ymuno â'r sector hwn fel gweithiwr proffesiynol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

... unrhyw un sy'n dyheu am weithio ym maes TG, graddedigion Prifysgol a Gweithwyr Proffesiynol TG.

Cynnwys y cwrs

Ymarferydd Cwmwl AWS

 • Cyflwyniad i Gysyniadau Cwmwl
 • Terminoleg a Chysyniadau AWS
 • Gwasanaethau sylfaenol: Amazon Elastic Compute
 • Cloud (EC2), Cwmwl Preifat Rhithwir Amazon
 • (VPC), Gwasanaeth Storio Syml Amazon (S3), a
 • Amazon Elastic Block Store (EBS) Gwasanaethau Craidd AWS
 • Gwasanaethau cronfa ddata: Amazon DynamoDB a
 • Gwasanaeth Cronfa Ddata Perthynol Amazon (RDS)
 • AWS Architecting, a mwy!

Cydymaith Pensaer Datrysiadau AWS

 • Hanfodion AWS
 • Gwasanaethau Craidd AWS
 • Dylunio a gweithredu Rhwydwaith Cwmwl
 • Sicrhau bod eich Cwmwl ar gael yn helaeth
 • Sicrhau bod eich Cwmwl yn gallu ehangu'n gyflym
 • Awtomeiddio eich gwasanaethau Cwmwl
 • Prisio AWS
 • Micro-wasanaethau
 • Gwasanaethau amgodio ffeiliau cyfryngau
 • Arfer Gorau AWS
 • Diogelu Gwasanaethau AWS
 • Cynllunio Adferiad AWS
 • Monitro Perfformiad AWS
 • Datrys Problemau gydag AWS

Pensaer Proffesiynol Datrysiadau AWS

 • Cymhwyso Fframwaith Pensaernïol AWS
 • Rheoli sawl cyfrif AWS ar gyfer eich sefydliad
 • Cysylltu canolfan ddata ar safle â'r Cwmwl AWS
 • Trafod goblygiadau bilio cysylltu VPCs aml-ranbarth
 • Symud data mawr o ganolfan ddata ar safle i AWS
 • Dylunio storfeydd data mawr ar gyfer Cwmwl AWS
 • Deall gwahanol ddyluniadau pensaernïol ar gyfer gwefan fawr
 • Amddiffyn eich seilwaith rhag ymosodiadau gwrthod gwasanaeth wedi'i ddosbarthu (DDOS)

Bydd yna arholiad Ymarferydd Cwmwl AWS, arholiad Pensaer Datrysiadau AWS ac arholiad Pensaer Datrysiadau AWS Proffesiynol.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion ffurfiol ond byddai'n fanteisiol i:

 • Feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol neu ganolradd o gyfrifiadura a rhwydweithiau
 • Bod yn ddysgwr cyflym
 • Bod yn weithiwr caled
 • Fod yn ymrwymedig i lwyddo

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am flwyddyn.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Cwmwl AWS a Phensaer Proffesiynol?

MPLA0053AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau