Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Cwmwl AWS a Chydymaith Pensaer

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r galw am weithwyr proffesiynol hyfforddedig iawn sy'n gallu rheoli gofyniad datrysiad cwmwl sefydliad yn parhau i gynyddu. Gyda'r cynnydd hwn yn y galw, mae'r farchnad yn barod ar gyfer gweithwyr proffesiynol Cwmwl AWS ardystiedig, gan wneud hwn yn ddewis gyrfa ardderchog. Pan mae'n dod i Seilwaith Cwmwl, Gwasanaethau Gwe Amazon (AWS) yw'r mwyaf cydnabyddedig yn fyd-eang! Byddwch yn dysgu sut i ddod yn weithiwr proffesiynol Cyfrifiadura Cwmwl llwyddiannus gyda'r rhaglen hon.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

... unrhyw un sy'n dyheu am weithio ym maes TG, graddedigion Prifysgol a Gweithwyr Proffesiynol TG.

Cynnwys y cwrs

Ymarferydd Cwmwl AWS - Trosolwg o'r Modiwl

 • Cyflwyniad i Gysyniadau Cwmwl
 • Terminoleg a Chysyniadau AWS
 • Gwasanaethau sylfaenol: Amazon Elastic Compute
 • Cloud (EC2), Cwmwl Preifat Rhithwir Amazon
 • (VPC), Gwasanaeth Storio Syml Amazon (S3), a
 • Amazon Elastic Block Store (EBS) Gwasanaethau Craidd AWS
 • Gwasanaethau cronfa ddata: Amazon DynamoDB a
 • Gwasanaeth Cronfa Ddata Perthynol Amazon (RDS)
 • AWS Architecting, a mwy!

Pensaer Datrysiadau AWS - Trosolwg o'r Modiwl

 • Hanfodion AWS
 • Gwasanaethau Craidd AWS
 • Dylunio a gweithredu Rhwydwaith Cwmwl
 • Sicrhau bod eich Cwmwl ar gael yn helaeth
 • Sicrhau bod eich Cwmwl yn gallu ehangu'n gyflym
 • Awtomeiddio eich gwasanaethau Cwmwl
 • Prisio AWS
 • Micro-wasanaethau
 • Gwasanaethau amgodio ffeiliau cyfryngau
 • Arfer Gorau AWS
 • Diogelu Gwasanaethau AWS
 • Cynllunio Adferiad AWS
 • Monitro Perfformiad AWS
 • Datrys Problemau gydag AWS

Bydd yna arholiad Ymarferydd Cwmwl AWS ac arholiad Pensaer Datrysiadau AWS.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion ffurfiol ond byddai'n fanteisiol i:

 • Feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol neu ganolradd o gyfrifiadura a rhwydweithiau
 • Bod yn ddysgwr cyflym
 • Bod yn weithiwr caled
 • Fod yn ymrwymedig i lwyddo

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn am chwe mis.

Ble alla i astudio Rhithwir Ar-lein - Rhaglen Cwmwl AWS a Chydymaith Pensaer?

MPLA0052AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau