Ar-lein Rhithiol - Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau (PMP)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Y cwrs Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau (PMP®) yw'r gorau ym maes rheoli prosiectau, ac mae'n cefnogi dros filiwn o weithwyr proffesiynol cymwys yn rhyngwladol. 

Dyma ei 6ed argraffiad, ac mae'r Canllaw PMBOK® yn manylu'r 49 proses hanfodol ar gyfer ymdrin â gweithredu prosiect yn llawn, ac yn ôl PMI, byddant yn galluogi deiliaid tystysgrif i ennill hyd at 25% yn fwy na'u cystadleuwyr, a chynyddu'r gyfradd lwyddo o weithredu'r prosiect. 

Gall Ardystiad PMP® helpu eich gyrfa yn y meysydd allweddol canlynol:

 • Sicrhau bod eich CV yn sefyll ymhlith y dorf
 • Rhoi gwybodaeth i chi am iaith fyd-eang gyffredin
 • Mae galw mawr am Reolwr Prosiectau ardystiedig
 • Fel aelod o'r PMI, bydd gennych gyfleoedd rhwydweithio rhagorol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un sy'n ceisio gwella eu cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau.

Cynnwys y cwrs

Drwy gydol y cwrs byddwch yn ymdrin â 49 proses yr ardystiad, ac yn trafod pob un ohonynt mewn manylder o ran Mewnbynnau, Adnoddau, Technegau ac Allbynnau. Cyflawnir hyn yn ystod pum cam y prosiect: Dechrau, Cynllunio, Cyflawni, Monitro, Rheoli a Chau. 

Maes Llafur

Mae'r pum cam yn ymdrin â deg maes pwnc neu wybodaeth, sydd fel arfer yn cael eu cyflawni wrth ddarparu'r prosiect. Dyma'r meysydd: 

 • Rheoli integreiddiad
 • Rheoli sgôp
 • Rheoli amserlen
 • Rheoli cost
 • Rheoli ansawdd
 • Rheoli adnoddau
 • Rheoli cyfathrebu
 • Rheoli risg
 • Rheoli caffael

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon. Byddwch hefyd angen 5 mlynedd o brofiad o arwain prosiect, neu 3 blynedd o brofiad ar gyfer mynychwyr gyda gradd Brifysgol er mwyn sefyll eich arholiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 

Bydd angen i chi neilltuo 4 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Nid yw'r cwrs hwn yn cynnwys arholiadau. Bydd angen i chi drefnu a thalu am arholiadau ar wahân.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau