Rhithwir Ar-lein - PRINCE2 Agile® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd ystafell ddosbarth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae PRINCE2 Ystwyth wedi'i gynllunio i ateb y galw cynyddol gan y gymuned reoli. Mae'n dwyn ynghyd ddau ddull rheoli prosiect gwahanol, rhaeadr ac ystwyth.

Mae'r cwrs yn gofyn am gymhwyster ar lefel Ymarferydd PRINCE2 i astudio. Mae hyn oherwydd ei fod wedi'i dargedu at y rhai sydd â phrofiad o PRINCE2 sydd eisiau dysgu sut a pham i addasu i arferion AgilePM.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un sy'n ofynnol i weithio o fewn amgylchedd prosiect, sydd â chyfrifoldebau llywodraethu neu mewn rol cefnogi prosiect neu raglen.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Beth yw PRINCE2 Agile?
 • Beth yw'r rhesymeg y tu ôl iddo?
 • Ar gyfer pwy mae e?
 • Trosolwg o PRINCE2® ac Agile
 • Cysyniadau sylfaenol PRINCE2 Agile®
 • Deall cyd-destun prosiect
 • Sut mae PRINCE2 Agile® yn teilwra egwyddorion, themâu, prosesau, cynhyrchion a rolau PRINCE2®
 • Pa ystyriaethau y mae'n rhaid eu gwneud wrth ddefnyddio Agile?
 • Pa ymddygiadau a thechnegau penodol y dylid eu defnyddio ar unrhyw bwynt penodol
 • Canllawiau manwl ar feysydd penodol y mae angen iddynt fod yn amlwg oherwydd natur y ffordd Agile o weithio
 • Trafod technegau penodol

Gofynion Mynediad

Gall unrhyw un gofrestru ar gwrs Sylfaen PRINCE2 Agile® ond er mwyn cofrestru ar dystysgrif Ymarferydd PRINCE2 Agile®, byddai angen i chi ddal un o'r canlynol: Sefydliad PRINCE2® (neu'n uwch) Sefydliad PRINCE2 Agile® Cymhwyster Rheoli Prosiect® (PMQ) * Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiect® (CAPM) * Lefelau A, B, C a D® IPMA (Cyfarwyddwr Prosiectau Ardystiedig)

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein. Bydd angen i chi roi 5 diwrnod o'r neilltu i fynychu'r cwrs hwn. Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sydd wedi'u bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau