Rhithwir Ar-lein - Cwrs hyfforddiant Lean Six Sigma - Gwregys Melyn

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r cwrs Lean Six Sigma (Gwregys Melyn) wedi'i greu ar gyfer unigolion a busnesau sy'n ceisio gweithredu methodoleg Lean Six Sigma yn eu prosiectau a'u cyfrifoldebau gwaith.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru.

... unrhyw un mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

... unrhyw un sydd eisiau dysgu'r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i allu gweithio'n hyderus mewn tîm sy'n canolbwyntio ar wella ansawdd, effeithlonrwydd a phrosesau o fewn sefydliad.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

 • Egwyddorion Sylfaenol Lean a Six Sigma
 • Manteision cymysgu'r ddau mewn dull unedig
 • Y Fethodoleg DMAIC
 • Meini prawf targedu prosiectau
 • Beth sy'n gwneud prosiect Lean Six Sigma gwych?
 • Cysyniadau ac offer Lean Six Sigma
 • Elfennau allweddol trawsnewidad Lean llwyddiannus
 • Dewis Prosiectau
 • Rolau tîm
 • Llais y Cwsmer (VoC)
 • Mapio Ffrwd Gwerth
 • Gwerth Ychwanegol yn erbyn Dim Gwerth Ychwanegol
 • Dadansoddiad o wraidd y broblem
 • Diagramau Ishikawa
 • Siartiau Llif Darbodus a Chelloedd Gwaith
 • 5S’s (Trefnu, Sythu, Disgleirio, Safoni a Chynnal)
 • Offer Gweledol
 • Capasiti a Thagfeydd

Mae yna hefyd Arholiad Lean Six Sigma (Belt Felen).

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyflwynir y cwrs hwn mewn ystafell ddosbarth rithwir. Mae ystafelloedd dosbarth rhithwir yn cyfateb i gyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond yn cael eu cyflwyno mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi roi 2 ddiwrnod o'r neilltu i fynychu'r cwrs hwn. Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sydd wedi'u bywiogi ar-lein ac mae angen i chi gael mynediad at ddyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd gyda meicroffon a gwe-gamera.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau