Ar-lein Rhithwir - Cwrs E-Ddysgu CompTIA Network+ N10-007 gyda Labiau Byw ac yn cynnwys Arholiad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
TG a Rhwydweithio

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad Byr

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen diddordeb brwd yn y pwnc. 

Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth neu brofiad TG blaenorol, rydym yn argymell ichi gwblhau'r CompTIA A+ cyn ymgymryd â'r cwrs hwn.

Yn gryno

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

CompTIA yw corff ardystio TG niwtral o werthwyr mwyaf y byd. Os ydych eisiau cyflymu eich gyrfa tuag at seilwaith TG, mae cyflawni eich ardystiad CompTIA Network+ yn hanfodol. 

Mae'r cwrs CompTIA Network+ hwn yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol gan gyflogwyr, sy'n ei wneud yn gymhwyster delfrydol ar gyfer ymgeiswyr sy'n gweithio tuag at yrfa yn y sector TG neu Seiberddiogelwch, yn ogystal ag unigolion sydd eisoes yn gweithio fel gweithwyr TG proffesiynol ac sydd eisiau cadw eu gwybodaeth am rwydweithio yn gyfredol. 

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi datblygu'r sgiliau i reoli, datrys problemau a ffurfweddu rhwydweithiau sefydliad yn hyderus ac yn annibynnol

Dyma'r cwrs i chi os...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

... unrhyw weithiwr proffesiynol TG sy'n edrych i arbenigo mewn rhwydweithio ac agor llwybr newydd o'u gyrfa mewn rhwydweithio neu gymorth TG.

Beth fyddaf yn ei wneud?

 Mae'r cwrs CompTIA Network+ swyddogol yn cwmpasu'r canlynol:


Cysyniadau Rhwydweithio
Seilwaith
Gweithrediadau Rhwydwaith
Diogelwch Rhwydwaith
Datrys Problemau Rhwydwaith ac Offer

Bydd Arholiad CompTIA Network+.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 

Bydd angen i chi neilltuo 6 diwrnod i fynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau