Rhithiol Ar-lein - Haciwr Moesol Ardystiedig CEH (EC-Council)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Seiberddiogelwch

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Dylech feddu ar wybodaeth a phrofiad o amgylchedd TG, neu wedi cwblhau eich arholiadau CompTIA A+ a CompTIA N+ cyn cychwyn y cwrs hwn.

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.


Mae'r cymhwyster Haciwr Moesol Ardystiedig (CEH) yn un o'r cymwysterau Hacio Moesol mwyaf cydnabyddedig yn y byd. Hacio moesol yw un o'r canghennau seiberddiogelwch mwyaf poblogaidd, ac mae'r angen am arbenigwyr medrus yn tyfu'n gynt a chynt.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i weithwyr proffesiynol TG sydd eisiau symud i mewn i seiberddiogelwch. Fel arall, os nad oes gennych unrhyw brofiad TG, mae'r cwrs yn ddelfrydol unwaith y byddwch wedi cwblhau ardystiadau CompTIA penodol.

Dyma'r cwrs i chi os...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.


...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector TG.

...unrhyw un sy'n gweithio, neu'n anelu at weithio o fewn swydd seiberddiogelwch.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Trosolwg o Fodiwl Haciwr Moesegol Ardystiedig (CEH):


Cyflwyniad i Hacio Moesegol
Ôl-troed a Rhagchwilio
Sganio Rhwydweithiau
Cyfrifiad
Dadansoddi Bregusrwydd
Hacio Systemau
Bygythiadau Maleiswedd
Synhwyro
Peirianneg Gymdeithasol
Gwrthod Gwasanaeth
Herwgipio Sesiwn
Osgoi IDS, Waliau Tân, a Photiau Mêl
Hacio Gweinyddion Gwe
Hacio Cymwysiadau Gwe
Chwistrellu SQL
Hacio Rhwydweithiau Diwifr
Hacio Llwyfannau Symudol
Hacio IoT
Cyfrifiadura Cwmwl
Cryptograffeg

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 


Bydd angen i chi neilltuo 8 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau