Defnyddio Pecynnau Meddalwedd Cyfrifiadurol i Gynorthwyo â Gweithgareddau Peirianneg Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Er bod ystod o feddalwedd drafftio a dylunio â chymorth cyfrifiadur ar gael, un o'r rhai mwyaf poblogaidd yw AutoCAD. Ar y cwrs hwn, byddwch yn canolbwyntio ar ddefnyddio'r rhaglen AutoCAD i gynhyrchu dyluniadau 2D/3D.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd dros 19 oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

... cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y diwydiant Peirianneg.

...unrhyw un sydd eisiau dysgu sut i ddefnyddio AutoCAD a chreu, golygu a rheoli dyluniadau.

Cynnwys y cwrs

Nod y cwrs yw rhoi'r ddealltwriaeth sylfaenol ichi o egwyddorion amgylchedd dylunio 2D/3D, o ran y caledwedd, meddalwedd ac amgylchedd ffisegol, eich cyflwyno chi i ryngwyneb AutoCAD a phrosesau allweddol o ddefnyddio'r llwyfan CAD poblogaidd hwn. Byddwch yn dysgu sut i greu, golygu a rheoli dyluniadau gan ddefnyddio offer dylunio 2D/3D AutoCAD.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dyddiadau a lleoliadau yn cael eu cadarnhau wedi ichi wneud cais.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau