Tecstilau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y ffasiwn ddiweddaraf mewn gwnïo gartref ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Dyma'r cwrs gwnïo perffaith i ddechreuwyr neu ddysgwyr sydd â rhywfaint o wybodaeth sylfaenol o greu dillad i ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Dysgwch sut i wneud eich dillad eich hun, sut i ddarllen patrwm masnachol, dewis y defnydd cywir a pherffeithio'r technegau adeiladu hynny.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych eisiau dechrau neu wella eich gallu gwnïo 

... Rydych eisiau magu’ch hyder wrth wnïo

... Rydych eisiau dysgu technegau ar gyfer gorffeniadau proffesiynol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Yn ystod y cwrs, byddwch yn ymdrin â sawl agwedd ar baratoi, y patrwm masnachol, creu dillad ac offer a chyfarpar angenrheidiol.

Dyma rai o'r meysydd y byddwn yn dod ar eu traws:

  • Adnabod eich peiriant gwnïo
  • Sut i ddefnyddio'r defnydd a'r cynllun 'cywir' wrth baratoi i dorri
  • Meistroli'r technegau – sipiau, coleri, llewys, pocedi a llawer mwy
  • Sut i gwblhau prosiect 'hwnnw' a sicrhau ei fod yn ffitio!

Gallwn ymdrin ag unrhyw sgiliau sydd eu hangen i gwblhau dilledyn. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd, ond cam wrth gam byddwch yn llunio eich dilledyn ac yn ei addasu i ffitio yn ôl yr angen!

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro o amgylch prosiect gwnïo cyflawn wrth ddysgu'r technegau cywir i gyflawni gorffeniad proffesiynol. Mewn amgylchedd cyfeillgar, cewch adborth gan y tiwtor a chyfoedion yn rheolaidd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Y tu hwnt i'r cwrs hwn, mae llwybr dilyniant i chi gofrestru ar y cwrs sgiliau Gwnïo Uwch gyda'r nos.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu 1 patrwm masnachol ar gyfer dilledyn syml a digon o ddefnydd i'w gwblhau. Gellir trafod dewisiadau cywir yn ystod cam cychwynnol y cwrs.

Mae’r ardal wedi’i darparu’n llwyr â’r holl offer a pheiriannau angenrheidiol, er mae’n bosibl y byddwch eisiau defnyddio eich sisyrnau ac ati eich hunain.

Ble alla i astudio Tecstilau?

CCCE3120AD
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 09 Mawrth 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau