Cynnal Fferm Fach

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
14:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

Er gall gofalu am fferm fach a'i rhedeg fod yn werth chweil, mae hefyd yn waith caled ac yn cynnwys nifer o wahanol agweddau. Os ydych yn ystyried cynnal fferm fach, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r holl hanfodion sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dilyn gyrfa mewn amaethyddiaeth graddfa fach ...y rheiny sydd â diddordeb mewn tyfu a magu eu cynnyrch eu hunain ...caffael dealltwriaeth well o dechnegau amaethyddol

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r pynciau allweddol sydd ynghlwm â chynnal fferm fach, yn cynnwys y gofynion cyfreithiol a statudol, offer a chyfarpar, da byw a rheoli tir, ffensio a gofal iechyd.

Ble alla i astudio Cynnal Fferm Fach?

UPCE1075AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 05 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau