Diploma Arolygu Safle

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
Adeiladu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Os ydych mewn swydd oruchwyliol ar safle, byddwch angen gallu helpu i gynllunio a threfnu iechyd a diogelwch ar y safle. Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i chi, yn ogystal ag amlinellu'r cyfrifoldebau mae'n rhaid i chi ymgymryd â nhw'n gyfreithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd dros 19 mlwydd oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

...unrhyw un sydd wedi ymgymryd â chyfrifoldebau goruchwylio, neu a fydd yn gwneud hynny

... eich cyflwyno chi i broblemau iechyd a diogelwch, llesiant ac amgylcheddol

... datblygu dealltwriaeth o'ch cyfrifoldebau cyfreithiol sy'n berthnasol i weithgareddau eich gwaith.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs deuddydd hanfodol hwn yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
  • Heriau penodol ar y safle i oruchwylwyr
  • Trafodaethau Effeithiol ar Becyn Offer
  • Goruchwylio iechyd galwedigaethol
  • Diogelwch ymddygiad.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl y cwrs hwn, mae posib i chi fynd ymlaen i ddilyn y Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Rheoli Safle (SMSTS).

Ble alla i astudio Diploma Arolygu Safle?

MPLA0021AA
Campws Dinas Casnewydd

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau