SFJ Awards Tystysgrif mewn Sgiliau ar gyfer Cyfiawnder Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£810

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
16 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Sadwrn

 Hyd

Hyd
12 wythnos

Yn gryno

Bydd y cymhwyster Tystysgrif Lefel 3 mewn Plismona yn rhoi mantais i chi dros eraill sy'n ymgeisio am yrfa ym meysydd plismona, yr heddlu neu wasanaethau cyhoeddus.

Mae presenoldeb ar y cwrs yn rhoi'r wybodaeth hanfodol sydd ei hangen ar ddysgwyr i gymhwyso ac i baratoi ar gyfer y broses asesu a chyfweld llym.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Rhai sy'n chwilio am yrfa o fewn meysydd yr heddlu neu wasanaethau cymdeithasol.

Cynnwys y cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

 • Profion Ffitrwydd a Chynghorion yr Heddlu
 • Cyngor ac arweiniad ar gyfer Cais Cychwynnol yr Heddlu
 • Technegau Cyfweld yr Heddlu
 • Cymorth Cyfweliad
 • Ymwybyddiaeth o'r Ganolfan Asesu a pharatoi ar gyfer Asesiad Cenedlaethol yr Heddlu

Ymhlith y modiwlau craidd mae:

 • Gwybodaeth am blismona ataliol sy'n seiliedig ar dystiolaeth
 • Gwybodaeth am gefnogi dioddefwyr, tystion a phobl fregus
 • Gwybodaeth am reoli sefyllfaoedd o wrthdaro o fewn plismona
 • Gwybodaeth am ddefnyddio pwerau'r heddlu wrth ymdrin â phobl a ddrwgdybir
 • Gwybodaeth am gynnal chwiliadau'r heddlu
 • Gwybodaeth am ymdrin â gwybodaeth a deallusrwydd
 • Gwybodaeth am ddarparu ymateb cychwynnol i ddigwyddiadau plismona
 • Gwybodaeth am gynnal ymchwiliadau â blaenoriaeth ac ymchwiliadau meintiol
 • Gwybodaeth am gyfweld dioddefwyr a thystion mewn perthynas ag ymchwiliadau â blaenoriaeth a meintiol
 • Gwybodaeth am gyfweld y rhai a ddrwgdybir mewn perthynas ag ymchwiliadau â blaenoriaeth a meintiol.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn targedu'n arbennig:

 • Profion Ffitrwydd a Chynghorion yr Heddlu
 • Cyngor ac Arweiniad ar gyfer Cais Cychwynnol yr Heddlu
 • Technegau Cyfweld yr Heddlu
 • Cymorth Cyfweliad

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio SFJ Awards Tystysgrif mewn Sgiliau ar gyfer Cyfiawnder Lefel 3?

EPCE3380AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 16 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau