Sefydlu busnes hyfforddiant personol ar-lein

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Chwefror 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Nod y cymhwyster hon yw i rhoi ddysgwyr sydd eisoes efo'r gymhwyster hyfforddwr personol L3 dilys neu'n gweithio tuag ato, wybodaeth ychwanegol i; deall sut i sefydlu'ch busnes hyfforddi personol ar-lein a sut i wneud eich busnes hyfforddi personol yn un llwyddiannus. Felly mae'r cynnwys yn adlewyrchu'r cymwyseddau sy'n ofynnol i ddod yn Hyfforddwr Personol ar-lein diogel ac effeithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Bydd angen i chi fod ag angerdd i ddod yn Hyfforddwr Personol ar-lein llwyddiannus ac ymrwymiad i fynychu 100%.

Ar ol cwblhau, byddwch chi'n ei gyflawni Tystysgrif ac y gwybodaeth amhrisiadwy yn y tueddiadau diweddar yn y diwydiant.

Gall y cymhwyster hon arwain at y gallu i sefydlu a rhedeg eich busnes eich hun fel Hyfforddwr / Hyfforddwr Personol llwyddiannus ar-lein.

Cynnwys y cwrs

Bydd y dystysgrif yn ymdrin ag ystod o bynciau yn amrywio o sut i sefydlu'ch busnes ar-lein, i frandio / marchnata'ch busnes hyd at ddatblygu eich busnes yn y tymor hir er mwyn sicrhau'r llwyddiant ariannol mwyaf posibl.

Unedau gorfodol

- Rheoli Busnes

- Marchnata Busnes Ar-lein

- Dyletswyddau Gweinyddol

- Gwasanaeth cwsmer

- Goblygiadau Yswiriant Cleient

- Gwneud y Busnes yn Llwyddiant

Mae'n ofynnol i ddysgwyr fynychu'r diwrnod llawn i gael y dystysgrif gwblhau. Mae'n arfogi dysgwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau arbenigol sy'n berthnasol i rôl bod yn hyfforddwr personol ar-lein.

Sut y cewch eich asesu?

MCQ (Cwestiynau Dewis Lluosog) ar ddiwedd pob modiwl.

Gofynion Mynediad

Mae'r dystysgrif hon yn addas ar gyfer dysgwyr sydd naill ai eisoes wedi cyflawni L3 rhan amser neu sydd ar hyn o bryd yn gweithio tuag at neu'n meddwl am weithio tuag at gymhwyster hyfforddiant personol neu gymwysterau hyfforddwr ymarfer corff.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf a bod â gwybodaeth sylfaenol am faeth a chyfarwyddyd ymarfer corff.

Lleoliad: Cwrs rhithwir ar-lein

Prawf o gymwysterau rhagofynnol - Dim angen

CCCE3435AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 18 Chwefror 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau