Hunanamddiffyn

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£0

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Os ydych erioed wedi teimlo'n fregus mewn sefyllfa benodol, gall dysgu sgiliau hunanamddiffyn eich helpu i feithrin hyder ac i gynnal ffitrwydd. Mae'r gweithdy tair awr hwn yn fan cychwyn perffaith, gan ei fod yn mynd i'r afael â thechnegau hunanamddiffyn a hunanwarchod sylfaenol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd yn 16 mlwydd oed neu hyn sydd awydd dysgu mwy am dechnegau hunanamddiffyn.

Cynnwys y cwrs

Bydd y gweithdy hwn yn codi ymwybyddiaeth am y sgiliau amddiffyn sylfaenol y gallwch eu defnyddio yn erbyn mathau cyffredin o ymosodiadau, gan gynnwys sut i amddiffyn eich hun yn erbyn mwy nag un ymosodwr.

Mae nifer o fuddion eraill i ddysgu sut i amddiffyn eich hun, gan gynnwys:

  • Gwell ffitrwydd
  • Hunanhyder
  • Colli phwysau
  • Cynyddu ffocws
  • Lleihau straen

Bydd angen ichi ymrwymo i bresenoldeb llawn a chymryd rhan yn y gweithgareddau, ac er nad oes cymhwyster ffurfiol, byddwch yn cael adborth llafar yn ystod y gweithdy. Wedi ichi gwblhau'r cwrs, gallwch ystyried ymuno â chlwb lleol neu roi cynnig ar un o'n cyrsiau rhan-amser eraill.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylech wisgo dillad addas ar gyfer ymarfer corff ysgafn, ac mae'n rhaid ichi roi gwybod i'r hyfforddwr os nad ydych yn medru cymryd rhan yn y gweithgareddau mwy corfforol. Mae ffi o £5 y dysgwr ar gyfer y cwrs hwn.

Ble alla i astudio Hunanamddiffyn?

ESCE3211AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 14 Ebrill 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau