Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoi at Gamau 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Chwefror 2022

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn perffaith os ydych chi'n frwd dros geffylau ac eisiau datblygu eich sgiliau marchogaeth a gofalu am geffylau. Dros gyfnod o 10 wythnos byddwch yn mynd i'r afael â'r holl elfennau ymarferol a theori sydd eu hangen i baratoi at gymwysterau Camau 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Perchnogion ceffylau brwdfrydig sydd eisiau datblygu eu sgiliau

...Rrhai sydd eisiau sefyll arholiadau Cam 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

... Rhai sy'n ystyried neu eisiau dechrau gyrfa yn y diwydiant ceffylau

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol yn cynnwys:  

 • Ystum marchogaeth sylfaenol
 • Rymudiadau cynradd wrth gerdded, trotian a rhygyngu
 • Marchogaeth heb wartholion
 • Gweithio ar gyfrwy ysgafn
 • Gwaith polyn  

Wrth i'r cwrs ddatblygu byddwch yn datblygu sgiliau pellach ar y gwastad a dros ffensiau.

Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth eang am ofal ceffylau yn cynnwys:

 • Sgiliau trin
 • Iechyd ceffylau
 • Bwydo
 • Rheolaeth stabl sylfaenol
 • Cymorth cyntaf ar gyfer ceffylau
 • Rhaglenni gwaith a gwella ffitrwydd
 • Arddangos ceffylau
 • Ffitio cyfrwyau
 • Teithio gyda cheffyl yn ddiogel

Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn sesiynau marchogaeth ymarferol a gofal, ac wedi i chi ei gwblhau cewch dystysgrif Coleg Gwent.

I ehangu eich gwybodaeth ymhellach gallech symud ymlaen i Ddatblygu Sgiliau Marchogaeth, Paratoad at Gam 3 BHS.

Gofynion Mynediad

Er nad oes gofynion mynediad ffurfiol, dylech fod â sgiliau marchogaeth digonol, yn cynnwys y gallu i gerdded, trotian a rhygyngu mewn cydbwysedd â'r ceffyl.

Dylai dysgwyr fod yn 16 oed o leiaf a bydd disgwyl iddynt fod yn bresennol mewn asesiad marchogaeth cyn cychwyn y cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg gan un o hyfforddwyr cymwys y BHS, ac fe'i cynhelir ar nos Lun, 6pm - 9pm.

Byddwch angen het farchogaeth addas sy'n cyrraedd safonau diogelwch presennol, esgidiau marchogaeth, chlôs pen-glin, menig a charn farchogaeth.

Noder: mae'r cwrs hwn wedi ei ddylunio i baratoi dysgwyr ar gyfer cymwysterau Cam 1 a 2 BHS, fodd bynnag nid yw'r cwrs yn cynnwys arholiad.

UPCE3304AC
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 28 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau