Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoi at Gamau 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Tachwedd 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn perffaith os ydych chi'n frwd dros geffylau ac eisiau datblygu eich sgiliau marchogaeth a gofalu am geffylau. Dros gyfnod o 10 wythnos byddwch yn mynd i'r afael â'r holl elfennau ymarferol a theori sydd eu hangen i baratoi at gymwysterau Camau 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... perchnogion ceffylau brwdfrydig sydd eisiau datblygu eu sgiliau

... rhai sydd eisiau sefyll arholiadau Cam 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)

... rhai sy'n ystyried neu eisiau dechrau gyrfa yn y diwydiant ceffylau

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau ymarferol yn cynnwys:   ystum marchogaeth sylfaenol
symudiadau cynradd wrth gerdded, trotian a rhygyngu
marchogaeth heb wartholion
gweithio ar gyfrwy ysgafn
gwaith polyn   Wrth i'r cwrs ddatblygu byddwch yn datblygu sgiliau pellach ar y gwastad a dros ffensiau.
Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth eang am ofal ceffylau yn cynnwys:
  • sgiliau trin
  • iechyd ceffylau
  • bwydo
  • rheolaeth stabl sylfaenol
  • cymorth cyntaf ar gyfer ceffylau
  • rhaglenni gwaith a gwella ffitrwydd
  • arddangos ceffylau
  • ffitio cyfrwyau
  • teithio gyda cheffyl yn ddiogel
Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn sesiynau marchogaeth ymarferol a gofal, ac wedi i chi ei gwblhau cewch dystysgrif Coleg Gwent.
I ehangu eich gwybodaeth ymhellach gallech symud ymlaen i Ddatblygu Sgiliau Marchogaeth, Paratoad at Gam 3 BHS.

Gofynion Mynediad

Er nad oes gofynion mynediad ffurfiol, dylech fod â sgiliau marchogaeth digonol, yn cynnwys y gallu i gerdded, trotian a rhygyngu mewn cydbwysedd â'r ceffyl.

Dylai dysgwyr fod yn 16 oed o leiaf a bydd disgwyl iddynt fod yn bresennol mewn asesiad marchogaeth cyn cychwyn y cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg gan un o hyfforddwyr cymwys y BHS, ac fe'i cynhelir ar nos Lun, 6pm - 9pm.

Byddwch angen het farchogaeth addas sy'n cyrraedd safonau diogelwch presennol, esgidiau marchogaeth, chlôs pen-glin, menig a charn farchogaeth.

Noder: mae'r cwrs hwn wedi ei ddylunio i baratoi dysgwyr ar gyfer cymwysterau Cam 1 a 2 BHS, fodd bynnag nid yw'r cwrs yn cynnwys arholiad.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Datblygu Sgiliau Marchogaeth - Paratoi at Gamau 1 a 2 Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS)?

UPCE3304AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 23 Tachwedd 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau