Gwneud Cynnydd mewn Ffotograffiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£65

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn eich caniatáu chi i ddysgu ffotograffiaeth mewn ffordd bleserus. Byddwch yn cyflawni Tystysgrif Coleg Gwent mewn Ffotograffiaeth, ond pwyslais y cwrs yw datblygu sgiliau a mwynhau ffotograffiaeth.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unrhyw un sy'n gweithio yn y maes ffotograffiaeth neu sydd eisiau dechrau gweithio yn y maes, neu sydd eisiau datblygu eu sgiliau ffotograffiaeth, dod i nabod eu camera yn well neu herio eu hunain gyda ffotograffiaeth artistig.

Cynnwys y cwrs

Byddwn yn mynd i'r afael â:

  • Cyflymder/agorfa/ISO y caead
  • Cyfansoddiad
  • Onglau arbrofol
  • Trin â Photoshop
  • Ffotograffiaeth dirlun
  • Dull llaw
  • Ffotograffiaeth bortreadau
  • Ffotograffiaeth stiwdio

Mae'r cwrs hwn wedi'i strwythuro o gwmpas dysgu testun neu bwnc yn y dosbarth yn wythnosol a thynnu lluniau yn unol â hynny. Bydd dwy daith ymweld/maes trwy gydol y cwrs, a chewch adborth gan diwtoriaid a chyfoedion yn wythnosol.

Bydd angen i chi fynychu'n rheolaidd a bod yn frwdfrydig tuag at y pwnc. Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn prosiectau grwp i gynhyrchu delweddaeth.

Gofynion Mynediad

Bydd gofyn i chi gael mynediad at gamera digidol o ansawdd dda.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallech ymrestru ar y cwrs nos Cyfoethogi Sgiliau Ffotograffiaeth.

CCFF0022AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 14 Ebrill 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau