Cynhyrchu Dyluniadau Peirianneg Fecanyddol gan ddefnyddio System CAD

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno gwella eu profiad a'u sgiliau wrth ddefnyddio meddalwedd CAD. Byddwch yn dysgu'r agweddau uwch ar AutoCAD gan gynnwys defnydd o'r rhaglen a'r rôl y mae llunio a dylunio CAD yn ei chwarae yn y diwydiant.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

  • Rydych dros 19 mlwydd oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn
  • Rydych yn ystyried cymryd y cam nesaf tuag at yrfa yn y Diwydiant Peirianneg drwy ymgymryd â rhaglen astudio hyblyg wedi'i chynllunio ar eich cyfer chi
  • Rydych yn frwd dros ddelweddu dylunio mewnol, pensaernïaeth, llunio peirianneg

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu sut y caiff gwrthrych ei ddylunio mewn 2D a sut y gellir gweithgynhyrchu gwrthrychau.

Mae'r cwrs yn ymdrin â:

• System haenu a gwahanol ddulliau o ffurfio symbolau llinell

• System ar gyfer grwpio gwrthrychau i ffurfio blociau neu lyfrgelloedd

• Lluniadau isomedrig o fewn yr amgylchedd 2D

• Cydlynu system yn seiliedig ar ofynion y defnyddiwr

• Arferion dimensiynu cymhleth

• Llunio gofodau a mannau aml-wylio cymhleth

• Llunio cymhleth ac arferion golygu

• Cynhyrchu copïau caled o luniadau

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

MPLA0032AA
Campws Dinas Casnewydd

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau