Cynhyrchu Modelau CAD (Dyluniadau) gan ddefnyddio system CAD

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae dylunio â chymorth cyfrifiadur yn cael ei ddefnyddio'n gynyddol amlach i gynhyrchu dyluniadau peirianneg, felly os ydych yn gweithio yn y sector, neu eisiau gweithio yn y sector, mae'n sgil ddefnyddiol i'w feddu arni. Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth fanwl ichi o amgylchedd Modelu Parametrig CAD, o ran y caledwedd, meddalwedd ac amgylchoedd ffisegol, ac yn archwilio cyfansoddiad cyffredinol system Modelu Parametrig CAD.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd dros 19 oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

... cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y diwydiant Peirianneg.

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynhyrchu dyluniadau peirianneg a dylunio â chymorth cyfrifiadur

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a dealltwriaeth o'r caledwedd, meddalwedd ac amgylchoedd ffisegol amgylchedd Modelu Parametrig CAD sydd eu hangen arnoch chi, yn enwedig wrth astudio:

  • Modelu rhannau a nodweddion uwch
  • Modelu cydosod uwch
  • Cysylltu gyda thaenlenni allanol i greu darnau a chydosodiadau cymhleth wedi eu llywio gan dabl
  • Graffeg cyflwyno uwch

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dyddiadau a lleoliadau yn cael eu cadarnhau wedi ichi wneud cais.

MPLA0033AA
Campws Dinas Casnewydd

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau