Gwneud Printiau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

Dyluniwyd y cwrs hwn i ymateb i’r diddordeb cynyddol mewn print a bydd y cwrs yn addas i’r dysgwyr hynny a hoffai roi cynnig ar amrywiaeth o dechnegau a phrosesau gwneud printiau.

Mae’n gwrs ymarferol, yn seiliedig ar weithdai. Mae gan y Stiwdio Argraffu ystod o weisg proffesiynol gan gynnwys Gwasg Golymbaidd yr Ynys Wen o 1890.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unigolion sydd â diddordeb brwd mewn gwneud printiau

... dechreuwyr

... unigolion profiadol sydd eisiau dysgu sgiliau gwneud printiau pellach

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i feysydd allweddol print:

  • Monoprint
  • Sychbwynt
  • Leino
  • Colagraff

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau ar nos Fercher rhwng 6-9pm trwy gydol y flwyddyn. Cynhelir pob cwrs am 8 wythnos, gan ddechrau a gorffen ar yr un dyddiadau. Y cyrsiau rydym yn eu hastudio ar hyn o bryd yw; Creu Gemwaith, Crochenwaith, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Creu Printiau a Thecstiliau.

Mae dyddiadau cychwyn y cwrs fel a ganlyn: 22/09/2021
24/11/2021
02/02/2022
27/04/2022

Cost pob cwrs yw £50

Ble alla i astudio Gwneud Printiau?

CCCE3291AE
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 09 Mawrth 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau