Paratoi i Addysgu mewn AHO

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Addysgu ac addysg

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£400

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2020

 Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Dyma'r cwrs i chi os ydych yn ystyried gyrfa mewn addysgu, ond ddim yn barod i ymrwymo'n llwyr.

Mae'r cwrs dau dymor hwn, sy'n paratoi unigolion i addysgu, wedi ei ddatblygu fel cit offer addysgu i roi blas i chi cyn penderfynu os mai dyma'r yrfa i chi.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... chi os nad ydych yn sicr bod y cwrs dwy flynedd yn addas i chi, mae'r cwrs byr hwn wedi'i ddylunio fel cyflwyniad i addysgu ôl 16.

Cynnwys y cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys y pynciau isod:

Sgiliau Astudio

Ysgrifennu a chyfeirio academaidd

 • Cyflwyniad i'r Modiwl
 • Rôl y Tiwtor
 • Sut mae Oedolion yn Dysgu
 • Profiadau Dysgu Da a Drwg
 • Datblygu Nodau ac Amcanion
 • Egwyddorion Addysg Oedolion
 • Cynllunio Gwersi
 • Gweithio gyda Grwpiau
 • Dulliau Addysgu ac AVAs
 • Ymdrin ag Ymddygiad Heriol Dysgwyr
 • Asesu Dysgu
 • Micro-addysgu

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Paratoi i Addysgu mewn AHO?

EPCE3333JS
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau