Paratoi ar gyfer Astudiaethau Galwedigaethol Lefel Mynediad 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

 Lefel

Lefel
Entry 3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o unedau er mwyn trosglwyddo'r sgiliau i fynychu cwrs prif lif neu gyflogadwyedd i chi.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau ymgymryd â chyflogaeth a gefnogir
... Ydych eisiau ennill cymwysterau uwch mewn datblygu personol
... Ydych eisiau magu hyder a chynyddu cyflogadwyedd

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae unedau'r cwrs yn cynnwys:

  • Menter
  • Sgiliau Gwaith
  • Arlwyo
  • Sgiliau Ymarferol
  • Iechyd a Hamdden

Byddwch hefyd yn mynd ar leoliad gwaith ac yn ymgymryd â Sgiliau Hanfodol mewn TG.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol Lefel Mynediad 3, cyrsiau hyfforddiant neu addysg eraill neu gyflogaeth a gefnogir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

CFSN0063AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau