Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Mabwysiadu Strategaethau Iechyd Meddwl Da)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Chwefror 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Gall adnabod yr arwyddion o blentyn yn ei chael hi'n anodd gyda'u hiechyd meddwl, o bosib, fod yn anodd iawn a chael effaith sylweddol ar ddatblygiad a llesiant plentyn.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cipolwg i ddysgwyr ar weithgareddau y gellir eu defnyddio o fewn lleoliad proffesiynol i annog gwytnwch a meithrin strategaethau iechyd meddwl da.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...rydych yn gweithio fel gweithiwr gofal plant proffesiynol a hoffech ddatblygu gwybodaeth ychwanegol.

...rydych yn astudio gofal plant ac eisiau ennill profiad i ategu eich dysgu neu eich paratoi ymhellach at gyflogaeth.

Cynnwys y cwrs

Bydd dysgwyr yn archwilio rhai o'r achosion a all effeithio ar iechyd meddwl a'u heffaith. Bydd y cwrs yn rhoi cipolwg ar y strategaethau a gweithgareddau y gellir eu defnyddio i wella gwytnwch gan arwain at iechyd a llesiant gwell.

Ar y cwrs hwn, gallwch ddisgwyl:

 

  • Pennu beth yw gwytnwch
  • Archwilio ffactorau o adnabod arwyddion mewn perthynas ag iechyd a llesiant plant
  • Dadansoddi dogfennaeth a deddfwriaeth ategol
  • Datblygu strategaethau i gynorthwyo iechyd a llesiant

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd disgwyl i chi ymrwymo 6 awr ac ymgysylltu yn llawn â phob rhan o'r cwrs. Nid oes angen asesiad ffurfiol. Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i gyfranogwyr gymryd rhan yn yr holl weithgareddau gyda brwdfrydedd, a dangos parch at eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Efallai yr hoffai dysgwyr ystyried opsiynau rhan-amser eraill a gynigir o fewn yr ysgol, a fydd yn cyd-fynd â'r cwrs hwn, yn ogystal â datblygiad proffesiynol parhaus.

Ymhlith yr opsiynau cwrs mae: 

  • Effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ar Iechyd a Llesiant
  • Cynllunio Gweithgareddau i Annog Gwytnwch (Digwyddiadau yn Gysylltiedig â Thrawma)
  • Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

CCCE3379AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 10 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau