Cynllunio Llwybr/Darllen Mapiau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
25 Chwefror 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Ydych chi erioed wedi crwydro oddi ar y llwybr ar daith gerdded? Os felly, dyma'r cwrs byr i chi. Bydd y cwrs yn eich helpu i ddatblygu sgiliau darllen map Arolwg Ordans ac erbyn ichi orffen y cwrs, dylech fedru ei ddefnyddio i gynllunio llwybr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...cerddwyr a seiclwyr ar unrhyw lefel o ddechreuwyr hyd at unigolion profiadol.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth fanwl ichi o nodweddion gwahanol map Arolwg Ordans gan gynnwys:

  • Graddfa
  • Allwedd
  • Arwyddion a'u hystyron
  • Cyfuchlinau a'u pwrpas

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r system cyfeirio grid i ddod o hyd i leoliad, yna gweithio ar eich sgiliau mordwyo i gynllunio llwybr.

Bydd disgwyl ichi fynychu pob sesiwn a chymryd rhan yn y trafodaethau a gweithgareddau, a byddwch angen lefel sylfaenol o lythrennedd a rhifedd i gwblhau rhai tasgau. Er bnad oes cymhwyster ffurfiol, bydd eich tiwtor yn cynnig adborth llafar, anffurfiol yn ystod pob un o'ch sesiynau.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol - mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd ffi deunyddiau o £5 yn cael ei chodi ar gyfer unrhyw gostau argraffu ac os yw amser yn caniatáu, bydd hefyd yn mynd tuag at gostau tannwydd y minibws i fynd â'r grwp i ymgymryd â llwybr syml.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Cynllunio Llwybr/Darllen Mapiau?

EPCE3210AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 25 Chwefror 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau