Ffotograffiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£0

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
24 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs hwyliog a chreadigol sy'n cynnig cyfle i chi archwilio a datblygu eich gwybodaeth o ffotograffiaeth ddigidol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unigolion sy'n megis dechrau arni neu unigolion creadigol profiadol sydd â diddordeb brwd mewn ffotograffiaeth.

Cynnwys y cwrs

Cyflwynir y cwrs hwn drwy ddosbarth gyda'r nos. Bob wythnos, byddwch yn cael cyfle i ehangu eich profiad o ffotograffiaeth ddigidol. Byddwn yn archwilio gwahanol dechnegau o ffotograffiaeth, defnyddio ein stiwdio ffotograffig broffesiynol a dysgu sut i brosesu eich darlunio gan ddefnyddio rhaglenni Adobe CC (Photoshop, Bridge & Lightroom).

Erbyn diwedd y cwrs, dylech deimlo'n hyderus ac yn gallu defnyddio'r technegau a ddysgoch yn ystod y cwrs i ddatblygu'ch diddordeb mewn ffotograffiaeth.

I wneud y mwyaf o’r cwrs, bydd angen ichi fod â chamera SLR digidol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r Ysgol Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau ar nos Fercher rhwng 6-9pm trwy gydol y flwyddyn. Cynhelir pob cwrs am 8 wythnos, gan ddechrau a gorffen ar yr un dyddiadau.

Y cyrsiau rydym yn eu hastudio ar hyn o bryd yw; Creu Gemwaith, Crochenwaith, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Creu Printiau a Thecstiliau.

Mae dyddiadau cychwyn y cwrs fel a ganlyn:
22/09/2021
24/11/2021
02/02/2022
27/04/2022

Cost pob cwrs yw £50.

Bydd angen i chi fod â Chamera SLR Digidol ar gyfer y cwrs hwn.

Ble alla i astudio Ffotograffiaeth?

CCCE3515AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 24 Tachwedd 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau