Amrannau Parhaol ac Arlliwio Amrannau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£100

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Dysgwch sut i roi amrannau unigol parhaol a sut i arlliwio amrannau gyda'r cwrs syml, ymarferol hwn.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn triniaethau harddwch neu weithio yn y diwydiant harddwch.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio'n benodol i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a dealltwriaeth o'r sgiliau ymarferol o roi amrannau parhaol, yn ogystal â datblygu gwybodaeth gadarn o arferion iechyd a diogelwch mewn amgylchedd salon, sut i hyrwyddo gofal cleientiaid a chyfathrebu mewn diwydiannau cysylltiedig â harddwch.

 

Fel rhan o ennill tystysgrif coleg, byddech hefyd yn dysgu am arlliwio amrannau i gyd-fynd â rhoi amrannau unigol, parhaol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch hefyd angen prynu pecyn yn costio oddeutu £60.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Amrannau Parhaol ac Arlliwio Amrannau?

CPCE3201AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau