Paentio ac Addurno

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£275

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

 Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

P’un a ydych chi’n frwdfrydig ynglyn â DIY neu wedi penderfynu ar yrfa yn paentio ac addurno, bydd y cwrs hwn yn datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…unrhyw un sy’n frwdfrydig ynglyn â phaentio ac addurno.

Cynnwys y cwrs

Bydd yr hyfforddiant eang o safon uchel yn datblygu eich sgiliau mewn ystod eang o dechnegau paentio ac addurno lefel sylfaen.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Paentio ac Addurno?

EPDI0375AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau