NPTC PA6 mewn Defnyddio Taenwyr Llaw yn Ddiogel Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£290

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
22 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Mae angen PA6 ar unrhyw un sy'n dymuno taenu plaladdwyr gan ddefnyddio chwistrellydd ffon llaw neu chwistrellydd cefn. Gall y chwistrellydd ffon llaw fod ar gefn cerbyd, e.e. ar dractor neu gerbyd pob tir.

Cynnwys y cwrs

Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi'r wybodaeth hanfodol i daenu plaladdwr â chwistrellydd cefn yn gywir:

  • Gosod a gwirio cyfarpar
  • Mesur ardaloedd
  • Graddnodi cyfarpar
  • Cymysgu a mesur cemegion
  • Glanhau a storio cyfarpar

Gofynion Mynediad

Wedi cyflawni'r Cymhwysiad Plaladdwr (PA1).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs 3 diwrnod (2 ddiwrnod o hyfforddiant ac 1 diwrnod o asesu).

Byddwch yn astudio drwy ddysgu yn y dosbarth a gwaith ymarferol.

UCEU0156AF
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 22 Mawrth 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau