NPTC PA2 mewn Chwistrellydd Cnydau Daear Mowntiedig neu Lusg Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£290

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Ebrill 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Mae'r PA2 yn hyfforddi gweithredwyr i ddefnyddio chwistrellwyr mowntiedig neu lusg, sydd wedi'i osod ar feic cwad neu dractor, neu'n cael ei dynnu ganddynt.   Mae sawl gwahanol gategori cyffredinol mewn hyfforddiant plaladdwr. Unwaith y bydd gennych dystysgrif damcaniaeth PA1: gallwch yna ymgymryd ag unrhyw fodiwl arall, gan sicrhau eich bod yn gyfreithiol a diogel wrth ddefnyddio cemegion.   Mae'r gyfraith yn nodi bod rhaid i unrhyw un sy'n defnyddio neu'n taenu plaladdwyr yn fasnachol gael Tystysgrif Plaladdwr ddilys er mwyn cydymffurfio â rheoliadau. Nid yw'r ddeddfwriaeth hon yn opsiynol ac mae'n berthnasol i wirfoddolwyr, yn ogystal â staff cyflogedig a hunangyflogedig.  

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n gweithio mewn Amaethyddiaeth, Garddwriaeth neu'r Diwydiant Coedwigaeth   ...unrhyw un sy'n gweithio mewn gweithfeydd mwyniannau, clybiau pêl-droed etc

Cynnwys y cwrs

Wedi i chi gwblhau PA1, y modiwl damcaniaeth sylfaenol, gallwch fynd yn syth i wneud amrywiaeth o unedau ymarferol.   Bydd y cwrs PA2 yn eich hyfforddi chi i ddefnyddio
  • Chwistrellwr cnydau cae gyda ffroenellau hydrolig
  • Ymarfer gyrru'n ddiogel
  • Paratoi cyfarpar
  • Gosod a phrofi'r gyfradd daenu
  • Canfod namau a gwaith cynnal a chadw ar ôl defnyddio

Gofynion Mynediad

I gael mynediad i'r cwrs hwn, bydd angen i chi fod wedi cyflawni Cymhwysiad Plaladdwr (PA1) ac yn 16 oed neu'n hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs 3 diwrnod (2 ddiwrnod o hyfforddiant ac 1 diwrnod o asesu).   Bydd yr holl gyfarpar diogelu personol yn cael ei ddarparu gan y coleg.   Byddwch yn astudio drwy ddysgu yn y dosbarth a gwaith ymarferol.   Cynhelir y cwrs yn ystod yr wythnos.

UCEU0155AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 26 Ebrill 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau