NPTC Tystysgrif mewn Chwistrellu Plaladdwyr i Dd?r - Uned PA6W Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£280

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Mai 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae sawl gwahanol gategori cyffredinol mewn hyfforddiant plaladdwr. Unwaith bydd gennych dystysgrif damcaniaeth PA1, gallwch yna ymgymryd ag unrhyw fodiwl arall, gan sicrhau eich bod yn gyfreithiol a diogel wrth ddefnyddio cemegion.

Cynnwys y cwrs

Mae'r gyfraith yn nodi bod rhaid i unrhyw un sy'n defnyddio neu'n taenu plaladdwyr mewn amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth, gweithleoedd diwydiant neu amwynderau, gael Tystysgrif Plaladdwr ddilys er mwyn cydymffurfio â rheoliadau. Nid yw'r ddeddfwriaeth hon yn opsiynol ac mae'n berthnasol i wirfoddolwyr, yn ogystal â staff cyflogedig a hunangyflogedig.

Byddwch yn ennill y wybodaeth hanfodol i daenu plaladdwyr â chwistrellydd cefn yn gywir ger dwr, gan ddefnyddio ffroenell hydrolig neu chwistrellwyr o fath cylchol atomeiddiwr. Byddwn yn mynd i'r afael â:

  • Gosod a gwirio cyfarpar
  • Mesur ardaloedd
  • Graddnodi cyfarpar
  • Cymysgu a mesur cemegion
  • Glanhau a storio cyfarpar

Byddwch yn dysgu drwy gyfuniad o waith damcaniaethol ac ymarferol.

Gofynion Mynediad

Wedi cyflawni'r Cymhwysiad Plaladdwr (PA1 a PA6).

Gwybodaeth Ychwanegol

Cwrs un diwrnod ydy hwn - hanner diwrnod o hyfforddiant a hanner diwrnod o asesu.

UCEU0173AB
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 11 Mai 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau