NPTC PA1 Sylfaenol mewn Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£165.00

Gall gostyngiadau fod ar gael.
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Chwefror 2023

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â gwybodaeth amrywiol a thrylwyr ynglyn â defnyddio plaladdwyr a chael gwared arnynt.

Mae'n uned sylfaenol orfodol sy'n ymdrin â'r ddeddfwriaeth ynghylch defnyddio plaladdwyr, ac mae'n rhaid ei chwblhau cyn cychwyn unrhyw gwrs plaladdwyr NPTC arall.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Unrhyw un sydd â swydd sy'n cynnwys defnyddio plaladdwyr

...Unrhyw un sydd eisiau datblygu eu sgiliau

...Unrhyw un sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth

Cynnwys y cwrs

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud hi'n ofynnol i unrhyw un sy'n defnyddio plaladdwyr mewn cyflogaeth neu fusnes fod wedi cael cyfarwyddyd digonol a bod yn gymwys yn y dyletswyddau yr ymgymerir â nhw. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i ddefnyddio a thrin plaladdwyr yn ddiogel a'r dull(iau) taenu a ddefnyddir. Bydd angen i bob unigolyn ymgymryd â modiwl sylfaen (PA1) a modiwl cymwysiadau perthnasol.

Byddwn yn mynd i'r afael â:

  • Deddfwriaeth
  • Dehongli gwybodaeth ar label cynnyrch
  • Diogelwch personol a halogiad
  • Storio plaladdwyr a'u cynhwysyddion
  • Gwaredu arnynt
  • Cadw cofnodion
  • Ffactorau amgylcheddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch, ond rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn ymgymryd â phrawf ar-lein sy'n cymryd oddeutu 1 awr.

Dylech gwblhau'r cwrs hwn mewn cysylltiad â naill ai PA6 a PA2, neu'r ddau.

Mae'r cwrs yn 1 diwrnod o hyd gydag asesiad ar-lein ar ddiwedd y dydd.

UCEU0154AF
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 20 Chwefror 2023

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau