NOCN Tystysgrif mewn Byw’n Annibynnol – Sgiliau Oedolyn Lefel Mynediad Lefel Mynediad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

Lefel

Lefel
Entry

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn cynorthwyo dysgwyr i gaffael sgiliau bywyd bob dydd megis coginio a gweini prydau bwyd; celf a chrefft megis crochenwaith; garddwriaeth a gweithgareddau awyr agored eraill.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Dysgwyr sy’n dymuno cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau sy’n cynnwys datblygu hyder wrth gyfathrebu ag eraill a gweithgareddau cymunedol.  

EPSN0058AB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau