NOCN Tystysgrif mewn Byw’n Annibynnol – Sgiliau Oedolyn Lefel Mynediad Lefel Mynediad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

 Lefel

Lefel
Entry

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£0

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:00

 Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn cynorthwyo dysgwyr i gaffael sgiliau bywyd bob dydd megis coginio a gweini prydau bwyd; celf a chrefft megis crochenwaith; garddwriaeth a gweithgareddau awyr agored eraill.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Dysgwyr sy’n dymuno cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau sy’n cynnwys datblygu hyder wrth gyfathrebu ag eraill a gweithgareddau cymunedol.  

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio NOCN Tystysgrif mewn Byw’n Annibynnol – Sgiliau Oedolyn Lefel Mynediad Lefel Mynediad?

EPSN0058AC
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau