NCFE Diploma mewn Teithio a Thwristiaeth Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae’r cwrs yma yn rhoi cyflwyniad uwch i chi i’r sectorau teithio, twristiaeth a lletygarwch.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb yn y byd teithio a thwristiaeth
... Rydych am fynd ymlaen i gyflogaeth
... Oes gennych ddiddordeb hyfforddi ymhellach

 

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu sgiliau sylfaenol y diwydiant, ynghyd â set fwy arbenigol o sgiliau. Unedau’r cwrs yw:


• Teithio a thwristiaeth ledled y byd
• Teithio a thwristiaeth y DU
• Cynrychiolwyr cyrchfannau
• Atyniadau ymwelwyr
• Gweithrediadau teithiau
• Twristiaeth gweithgareddau
• Cynllunio digwyddiad

Wrth gwblhau’r cwrs, byddwch yn cael y cymwysterau canlynol:

  • Lefel 2 Diploma mewn Teithio a Thwristiaeth
  • Cymwysterau cefnogi priodol i ehangu eich set sgiliau a bodloni anghenion y diwydiant
  • Gweithgareddau sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg (os nad ydych wedi cael Gradd C neu uwch ar lefel TGAU)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael mynediad i'r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch i gynnwys naill ai Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol i gynnwys naill ai TGAU Mathemateg / Rhifedd Mathemateg neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf.

Rhaid i chi ddangos brwdfrydedd dros y diwydiant teithio a thwristiaeth. Bydd angen i chi fod yn hunan-gymhellol, yn un am weithio'n galed, cael gafael dda ar rifedd a bod gennych bersonoliaeth gyfeillgar. Mae presenoldeb a phrydlondeb ar gyfer pob sesiwn yn un o brif ofynion y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

NCFE Lefel 3 Diploma Estynedig Teithio a Thwristiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i ddysgwyr llawn amser brynu gwisg a fydd yn costio rhwng £90 a £140, yn ogystal â thalu am deithiau ac ymweliadau a fydd yn costio tua £100.

CFBD0068AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau