Microsoft (MTA)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Sector

Sector
TG a Rhwydweithio

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Gan ddefnyddio rhaglen astudio hyblyg wedi ei chynllunio ar eich cyfer chi, bydd y cwrs yn eich helpu i ddysgu agweddau sylfaenol TG ac yn eich helpu i gymryd y camau cyntaf tuag at yrfa heriol. Mae arholiadau MTA yn dilysu eich gwybodaeth graidd ac yn rhoi sylfaen gadarn ichi adeiladu arni ar gyfer ardystiadau MCSA, MCSE a MCSD pellach.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd dros 19 oed, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...cymryd eich cam nesaf tuag at yrfa yn y sector TGCh

...darpar ddylunwyr cronfeydd data, datblygwyr gwe a meddalwedd neu weinyddwyr rhwydwaith sydd eisiau gweithio gyda thechnolegau Microsoft.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cyrsiau MTA yn ymgymryd ag ystod eang o gysyniadau technegol sylfaenol, yn asesu ac yn dilysu eich gwybodaeth dechnegol craidd ac yn gwella eich hygrededd technegol.

 

Yn bwysicaf oll, maent yn eich galluogi i adeiladu eich gyrfa mewn nifer o gamau syml:

Cam 1 - Sgiliau

Pa bynnag lefel ydych arno, byddwch yn dysgu'r sgiliau TGCh sylfaenol sydd eu hangen arnoch chi.

Cam 2 - Arholiadau

Drwy archwilio'r adnoddau paratoi am arholiad, dim ond un arholiad sydd angen ichi ei lwyddo er mwyn ennill ardystiad MTA.

Cam 3 - Ardystiad

Byddwch yn ennill un ardystiad MTA am bob arholiad rydych yn ei sefyll.

Cam 4 - Parhau ag Addysg

Gallwch ehangu eich arbenigedd drwy symud ymlaen at ardystiad MCSA neu MCSD.

Gofynion Mynediad

 

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dyddiadau a lleoliadau yn cael eu cadarnhau wedi ichi wneud cais.
Ble alla i astudio Microsoft (MTA)?

MPLA0002AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau