Triniaethau Dwylo i Ddechrewyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£40

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
23 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
12:15

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Cewch drosolwg o dechnegau ewinedd a'r arferion trin dwylo proffesiynol gyda'r cwrs hwn sydd wedi ei anelu at ddechreuwyr. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dechreuwyr sydd â diddordeb mewn dysgu ynghylch technegau ewinedd

... darpar dechnegwyr ewinedd a gweithwyr harddwch

Cynnwys y cwrs

Beth fyddwch yn ei ddysgu:

  • Strwythur ac anatomi ewinedd
  • Gofal cwtigl
  • Ffeilio a siapio
  • Farnis ewinedd
  • Dyluniau ewinedd

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gofyn i ddysgwyr ymarfer technegau ar ei gilydd fel rhan o'r cwrs hwn.

Ble alla i astudio Triniaethau Dwylo i Ddechrewyr?

EPCE3226AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 23 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau