Gwneud y defnydd gorau o Alexa

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£40

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
6 wythnos

Yn gryno

Mae cynorthwywyr personol a reolir gan lais fel Alexa Amazon wedi dod yn hynod o boblogaidd - ond sut gallwch chi gael y budd gorau ohonynt. Bydd y cwrs hwn yn dangos i chi, ac yn eich cyflwyno i fyd cysylltedd o gwmpas y cartref.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…i’r rheini sydd eisiau dechrau ymchwilio i sut mae cyfrifiadureg yn gweithio.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i hanfodion defnyddio cynorthwywyr personol a reolir gan lais, a bydd yn eich helpu i:

  • Ddefnyddio swyddogaeth y cynorthwyydd rhithwir yn llawn
  • Canfod a defnyddio apiau sy’n cydweddu â’r gwasanaethau llais
  • Dechrau ymchwilio i bosibiliadau cysylltedd i ddyfeisiadau eraill yn eich cartref
  • Arbrofi gyda syniadau ar gyfer apiau newydd ac o bosibl, eu rhaglennu hyd yn oed

Ceir prawf ffurfiol ar ddiwedd y cwrs i ddangos dealltwriaeth, sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw brwdfrydedd dros ddysgu, rhywfaint o ddychymyg, a diddordeb yn y maes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Beth am barhau i ymchwilio i fyd cyfrifiadureg a chofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadureg rhan amser neu lawn amser?

Ble alla i astudio Gwneud y defnydd gorau o Alexa?

NSCE3235AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 12 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau