Ffotograffiaeth Tirlun

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£295

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
29 Mehefin 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

 Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau ffotograffiaeth dirlun i lefel uchel. Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar eich sgiliau ffotograffiaeth cyfredol a'ch gallu technegol gyda'r camera.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Y rheiny sydd â dealltwriaeth o sut i ddefnyddio'ch camera DSLR â llaw, a dylech fod â diddordeb gwirioneddol yn y pwnc.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu sut i wneud y mwyaf o'ch gallu i ennill delweddaeth dirlun ryfeddol, gan ganfod holl arddulliau ffotograffiaeth dirlun, yn cynnwys technegau traddodiadol ac arbrofol, ynghyd â'r holl waith sy'n mynd i mewn i gynllunio a thynnu lluniau tirluniau. Ar ddiwrnod dau, byddwn yn ymweld â'r llwybr pedair rhaeadr ym mhrydferthwch y Bannau Brycheiniog.

Diwrnod un - yn y dosbarth:

    • Cyfarpar ffotograffiaeth dirlun 

    • Sut i gyflawni delweddau hyfryd   

  • Treigl Amser   

  • Lleoliadau  

   • Golygu ffotograffaeth dirlun 

    • Cynllunio saethiad tirlun

Diwrnod dau - taith maes i:

Y llwybr pedair rhaeadr ym Mannau Brycheiniog i dynnu lluniau o dirluniau, byd natur a rhaeadrau. Mae'n cynnwys trafnidiaeth i'r lleoliad ac oddi yno.

Beth a ddisgwylir ohonoch chi?

Bydd angen gwybodaeth arnoch o sut i ddefnyddio camera DSLR â llaw. Yn ogystal, byddwch angen brwdfrydedd tuag at y pwnc.

Byddwch yn ymwybodol bod y cwrs yn addas i bobl sydd â lefel ffitrwydd/symudedd resymol gan ymgymerir â theithiau maes mewn lleoliadau anwastad, yn yr awyr agored. Byddwch yn cerdded llwybr sydd oddeutu pum milltir o hyd yn ystod y daith gerdded

Gofynion Mynediad

Mae'n hanfodol eich bod yn berchen ar gamera SLR digidol yr ydych yn hyderus yn ei ddefnyddio, neu fod gennych hawl rheolaidd i ddefnyddio camera o'r fath.
Ble alla i astudio Ffotograffiaeth Tirlun?

CCCE3180AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 29 Mehefin 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau