Gwau i Ddechreuwyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£10

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

 Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Mae enw'r cwrs hwn, Gwau i Ddechreuwyr, yn dweud y cwbl - mae wedi'i ddylunio ar gyfer dechreuwyr!

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Y rheiny sy'n awyddus dysgu sgil newydd a dod o hyd i hobi crefft, creadigol newydd.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs cyflwyniadol hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau a hyder ym mhwythau gwau sylfaenol a'r technegau sy'n ofynnol i wneud eitemau syml. Yr amcan cyffredinol erbyn diwedd y cwrs yw datblygu'r sgiliau sylfaenol ar gyfer gwau a gwybodaeth o sut bydd eich dewis o edau a nodwyddau yn effeithio ar y cynnyrch gorffenedig.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu holl hanfodion gwau, yn cynnwys:

  • Codi pwythau
  • Gwau
  • Pwyth o chwith
  • Cau pwythau
  • sut i ddarllen a dilyn patrymau gwau
  • cynyddu a lleihau pwythau

Bydd bob sesiwn yn para am ddwy awr ac yn eich caniatáu chi i ymarfer y gwahanol bwythau a chynhyrchu darn o waith sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb yn y pwnc yn ddigon.

Ble alla i astudio Gwau i Ddechreuwyr?

EPCE3209AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 06 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau