Gwneud Gemwaith

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

A ydych chi erioed wedi codi carreg fach o’r traeth, wedi darganfod darn o wydr môr, wedi gweld gem led-werthfawr neu grisial ac wedi meddwl...rwy’n hoffi hwn ond beth wna i ag o? Peidiwch â’u cadw ar silff - trowch nhw yn ddarnau unigryw o emwaith wedi’u rhwymo â gwifrau!

Ymunwch â ni am gwrs 8 wythnos hwyliog ac ysbrydoledig. Byddwch yn cymryd rhan mewn cyfres o sesiynau ar ffurf gweithdy, a fydd yn eich cyflwyno i hanfodion rhwymo â gwifrau. Unwaith bydd y wybodaeth a’r technegau sylfaenol gennych, byddwch yn cael eich annog i ddylunio a chreu eich darn eich hun o emwaith unigryw gan ddefnyddio’r trysorau rydych wedi eu darganfod.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dechreuwyr

...unrhyw un sy’n dymuno dysgu rhywbeth newydd

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i feysydd allweddol gemwaith wedi’i rwymo â gwifrau

  • Hanfodion trin gwifren
  • Gwehyddu gwifrau
  • Rhwymo cerrig/gleiniau.

Erbyn diwedd y cwrs, dylech deimlo'n ddigon hyderus i allu defnyddio'r technegau a ddysgoch i ymestyn eich taith greadigol gyda’ch gemwaith - eich dychymyg yn unig sy’n eich cyfyngu!

Darperir yr holl offer angenrheidiol ynghyd â nifer gyfyngedig o wifrau ac ystod o leiniau/cerrig i ymarfer y technegau sylfaenol.

Bydd angen i chi brynu gwifrau a gleiniau/cerrig ychwanegol er mwyn cwblhau eich dyluniadau eich hun.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn cynnig casgliad o gyrsiau ar nos Fercher trwy gydol y flwyddyn. Cynhelir pob cwrs am 8 wythnos, gan ddechrau a gorffen ar yr un dyddiadau.

Y cyrsiau rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd yw; Gwneud Gemwaith, Cerameg, Ffotograffiaeth, Argraffu 3D, Creu Printiau a Thecstilau.

Mae dyddiadau cychwyn y cyrsiau fel a ganlyn: 22/09/2021
24/11/2021
02/02/2022
27/04/2022

Cost pob cwrs yw £50

Ble alla i astudio Gwneud Gemwaith?

CPCE3208AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 12 Ionawr 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau