IOSH Gweithio'n Ddiogel

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
30 Gorffennaf 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau a Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
12:00

 Hyd

Hyd
2 ddiwrnod

Yn gryno

Gall iechyd a diogelwch da wella cynhyrchiant, gan fod llai o oriau yn cael eu colli i salwch a damweiniau; sefydlu diwylliant o ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar draws y cwmni a gwerthfawrogiad o fesurau diogelwch; cynnwys staff yn y gwaith o wella'r gweithle; a gwella eich enw da yn y gadwyn gyflenwi.

Mae'r cwrs undydd hwn yn ddelfrydol fel cyflwyniad cyffredinol i iechyd a diogelwch - mae'n gymhwyster sy'n uchel ei barch yn genedlaethol, a gydnabyddir gan CSCS fel cymhwyster cyfatebol i Ddyfarniad Lefel 1 mewn iechyd a diogelwch mewn amgylchedd adeiladu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un ar unrhyw lefel, mewn unrhyw sector, sydd angen sylfaen gadarn mewn iechyd a diogelwch.

Cynnwys y cwrs

Drwy gwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn meithrin dealltwriaeth o'r canlynol:

  • Gweithio'n ddiogel
  • Diffinio peryglon a risgiau
  • Adnabod peryglon cyffredin
  • Gwella perfformiad diogelwch
  • Amddiffyn ein hamgylchedd

Byddwch yn cael eich asesu drwy bapur arholiad aml-fformat ac ymarfer adnabod peryglon amlddewis, ac unwaith y byddwch wedi llwyddo gallwch ddewis tystysgrif Gweithio'n Ddiogel IOSH a/neu basbort diogelwch IOSH fel prawf o'ch cymhwyster.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

OHERWYDD COVID 19, MAE’R CWRS HWN YN CAEL EI DDARPARU O BELL.

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan fod â chysylltiad rhyngrwyd da a gliniadur neu gyfrifiadur gyda system sain a gwe-gamera.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio IOSH Gweithio'n Ddiogel?

NSCE0252AB
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 30 Gorffennaf 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau