IOSH Tystysgrif Rheoli'n Ddiogel IOSH

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
12 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:30

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Os ydych yn rheolwr neu’n oruchwylydd, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gymhwyso egwyddorion rheoli cadarn i faterion iechyd a diogelwch yn eich tîm fel rhan o strategaeth rheoli cyflawn. Gan ei fod yn fodiwlaidd o ran natur, gellir teilwra’r cwrs i gwrdd â’ch gofynion busnes unigol.   

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rheolwyr o unrhyw sefydliad neu sector sydd angen rheoli’n effeithiol ac effeithlon yn unol â pholisi diogelwch eu sefydliad a deddfwriaeth iechyd a diogelwch gyfredol.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs 3.5 diwrnod (22 awr) hwn yn eich helpu i:

  • Gymhwyso egwyddorion ac arferion rheoli sylfaenol i faterion iechyd a diogelwch
  • Gosod amcanion iechyd a diogelwch ymarferol a gallu cynllunio a gweithredu cyrsiau i gyflawni’r amcanion hynny
  • Adnabod peryglon sy’n bresennol yn y gweithle a gallu dethol mesurau rheoli priodol
  • Ystyried y peryglon a achosir gan ffactorau dynol
  • Sicrhau bod gwybodaeth, cyfarwyddyd, hyfforddiant a goruchwyliaeth digonol yn cael eu darparu yn y gweithle
  • Ymchwilio i bob digwyddiad sy’n cynnwys anaf neu niwed i benderfynu beth a’u hachosodd a chymryd camau adfer priodol 
  • Cyfathrebu’n effeithiol ynghylch materion iechyd a diogelwch gydag uwch swyddogion, gweithwyr a gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol

Cewch eich asesu gan bapur prawf amlddewis atebion byr o 25 cwestiwn a phrosiect ymarferol, ar ôl hynny byddwch yn derbyn tystysgrif Rheoli’n Ddiogel y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH).

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

OHERWYDD COVID 19, MAE’R CWRS HWN YN CAEL EI DDARPARU O BELL.

Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan fod â chysylltiad rhyngrwyd da a gliniadur neu gyfrifiadur gyda system sain a gwe-gamera.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio IOSH Tystysgrif Rheoli'n Ddiogel IOSH?

CPCE0253AB
Campws Crosskeys
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 12 Ionawr 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau