Cyflwyniad i ddylunio gwefannau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Ffioedd

Ffioedd
£60

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
22 Chwefror 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Y cyflwyniad delfrydol i Ddylunio Gwefannau, yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau hanfodol sy'n ofynnol ar gyfer dylunio, cyhoeddi a chynnal gwefannau - boed ar gyfer defnydd personol neu broffesiynol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Ydych chi eisiau datblygu'r sgiliau ymarferol sy'n ofynnol ar gyfer Dylunio Gwefannau, wrth ddysgu am yr hyn sy'n gwneud gwefan yn ddifyr - gan helpu i sicrhau bod eich cwsmeriaid yn dychwelyd am fwy?

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn dysgu'r sgiliau sylfaenol i ddylunio, strwythuro a chynhyrchu gwefan bersonol sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ac nid yw profiad blaenorol o ddylunio gwefannau, HTML na CSS yn angenrheidiol. Dylech, fodd bynnag, gael profiad o ddefnyddio cyfrifiaduron a phorwr gwe.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl galedwedd a meddalwedd sy'n ofynnol i gael mynediad at y cwrs hwn ar y campws.

Ble alla i astudio Cyflwyniad i ddylunio gwefannau?

PPCE0040AA
Parth Dysgu Torfaen
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 22 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau