Cyflwyniad i Raspberry Pi

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£40

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
3 wythnos

Yn gryno

Cyfres o gyfrifiadurol bwrdd sengl yw Raspberry Pi wedi’u datblygu i addysgu gwyddoniaeth cyfrifiadureg, ond sydd hefyd wedi dod yn boblogaidd mewn meysydd fel roboteg ac awtomatiaeth. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i’r Raspberry Pi, ei ddefnyddiau a sut i ddatgloi ei botensial.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau dechrau ymchwilio i gyfrifiadura a dysgu am raglennu sylfaenol

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn eich helpu i:

  • Ddeall hanfodion y Raspberry Pi
  • Cysylltu bysellfyrddau a llygod i’r Raspberry Pi
  • Ystyried systemau gweithredu gwahanol
  • Gorchmynion sylfaenol rhaglen
  • Dechrau arbrofi gyda photensial Raspberry Pi

  Mae yna brawf ymarferol ffurfiol ar ddiwedd y cwrs er mwyn dangos dealltwriaeth,  sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent.

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw diddordeb yn y maes hwn a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

O’r fan hon gallwch barhau i ymchwilio i fyd cyfrifiadura! Os hoffech ddysgu mwy am Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadura, beth am gofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau rhan amser a llawn amser?
Ble alla i astudio Cyflwyniad i Raspberry Pi?

NPCE3217AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 14 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau