Cyflwyniad i Raglennu – Dod yn Godydd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£0.00

Gall gostyngiadau fod ar gael.
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Mehefin 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Rhaglennu cyfrifiadurol a chod yw sail llawer o’r dechnoleg yr ydym yn ei defnyddio mewn bywyd bob dydd. Felly, os hoffech ddysgu mwy amdano, dyma’r cyflwyniad delfrydol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rheini sydd eisiau dechrau ymchwilio i gyfrifiadura.

Cynnwys y cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn yn benodol i’ch helpu i:

  • Ddeall hanfodion rhaglennu gan gynnwys algorithmau
  • Datblygu eich dealltwriaeth o ieithoedd rhaglennu megis Python a C++
  • Canfod dulliau creadigol i gyfrifiadureg
  • Rhaglennu Lego Robot a Raspberry Pi
  • Datblygu eich sgiliau datrys problemau

Ceir prawf ffurfiol ar ddiwedd y cwrs i ddangos dealltwriaeth, sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw diddordeb yn y maes hwn a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Beth am barhau i ymchwilio i fyd cyfrifiadureg a chofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau rhan amser neu lawn amser Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadureg?

NSCE3230AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Mehefin 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau