Cyflwyniad i Raglennu – Dod yn Godydd

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£10

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Chwefror 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Rhaglennu cyfrifiadurol a chod yw sail llawer o’r dechnoleg yr ydym yn ei defnyddio mewn bywyd bob dydd. Felly, os hoffech ddysgu mwy amdano, dyma’r cyflwyniad delfrydol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rheini sydd eisiau dechrau ymchwilio i gyfrifiadura.

Cynnwys y cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn yn benodol i’ch helpu i:

  • Ddeall hanfodion rhaglennu gan gynnwys algorithmau
  • Datblygu eich dealltwriaeth o ieithoedd rhaglennu megis Python a C++
  • Canfod dulliau creadigol i gyfrifiadureg
  • Rhaglennu Lego Robot a Raspberry Pi
  • Datblygu eich sgiliau datrys problemau

Ceir prawf ffurfiol ar ddiwedd y cwrs i ddangos dealltwriaeth, sy’n eich galluogi i gael Tystysgrif Coleg Gwent

Gofynion Mynediad

Yr oll sydd ei angen arnoch yw diddordeb yn y maes hwn a pharodrwydd i ddysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Beth am barhau i ymchwilio i fyd cyfrifiadureg a chofrestru ar un o lawer o’n cyrsiau rhan amser neu lawn amser Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadureg?

Ble alla i astudio Cyflwyniad i Raglennu – Dod yn Godydd?

NSCE3230AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 03 Chwefror 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau